Sponsored links


I. Learning
>>Basic English
ImageInstant Phonetics
Learn Basic English Phonetic Method
(Học cách đọc phiên âm quốc tế)
ImagePronunciation Rules
Learn How to Pronounce Correctly . (Học quy tắc phát âm)
ImageInstant English
Learn English in Short Time
(Học Tiếng Anh Cấp tốc với phiên âm Tiếng Việt)
ImageBasic English Conversations
Learn Basic English Conversations. (Học và luyện tập các bài hội thoại cơ bản)
Image Everyday English From Australia
Learn Basic English From Australia. (Chương trình học Tiếng Anh cơ bản của Australia, người Việt hướng dẫn)
 
>>Intermediate English
ImageEnglish For Sellers
Learn English Conversations For Sellers. (Học Tiếng Anh cơ bản cho người bán hàng)
ImageEnglish For Tourists
Learn English Conversations For Tourists. (Học Tiếng Anh cơ bản cho khách du lịch và hướng dẫn viên)
ImageEnglish For Exhibition
Learn English Conversations For Exhibition. (Học Tiếng Anh cơ bản cho Hội nghị & Triển lãm)
ImageEnglish For Hotel Workers
Learn English Conversations For Hotel Workers
(Học Tiếng Anh cơ bản cho nhân viên khách sạn)
ImageEnglish For Restaurant Workers
Learn English Conversations For Restaurant Workers. (Học Tiếng Anh cơ bản cho nhân viên nhà hàng)
ImageCommunicative English (Video - VTV2)
Learn Communicative English From VTV2. (Học Tiếng Anh giao tiếp của VTV2)
>>Advanced English
ImageBusiness English (Video)
Learn Business English Conversations
(Học Tiếng Anh ngành thương mại, kinh doanh)

Image Everyday English (Video)
Learn Everyday English Conversations
(Học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày)

ImageIELTS Preparation (Video)
Prepare Course For Your IELTS tests
(Chương trình Tiếng Anh cho người luyện thi IELTS)

ImageEnglish For Studying Abroad
Prepare Listening and Taking Note Skills Before Studying Abroad
(Luyện tập kỹ năng nghe và ghi chú trước cho sinh viên du học)

  


II. Training
>>English Grammar

ImageBasic Grammar
Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu học

ImageEnglish Grammar In Use
Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành rất hay và hiệu quả

 
>>Integrated Training

ImageBasic English Grammar Training
(242 Quizes - 2420 Questions)

ImageIntermediate English Grammar Training
(144 Quizes - 1440 Questions)

ImageAdvanced English Grammar Training
(82 Quizes - 820 Questions)
ImageListening Training ImageSpeaking TrainingImageReading Training
ImageWriting TrainingImageVocabulary Training 
ImageEnglish Level A TrainingImageEnglish Level B TrainingImageEnglish Level C Training
>>TOEFL IBT
ImageTOEFL iBT Antonyms Tests ImageTOEFL iBT Synonyms Tests ImageTOEFL IBT Short Listening Tests
ImageTOEFL IBT Long Listening Tests ImageTOEFL iBT Listening Idioms Tests ImageTOEFL IBT Vocabulary Tests
   


III. Testing
ImageFull English Tests Level A ImageFull English Tests Level B ImageFull English Tests Level C
ImageFull University Entrance Tests  


IV. Supporting
>>Learning Tips
Pronunciation TipsVocabulary Learning TipsListening Learning Tips
Speaking Learning TipsReading Learning TipsEassay Writing Tips
TOEFL iBT Tips  
>>Free Materials
English Learning SoftwareFree EbooksEnglish GamesSponsored links