Sponsored links


|[00:00.44]A Baby Em bé|[00:02.90] My aunt just had a baby girl. Dì tôi vưa sinh một bé gái.|[00:05.31] We went to the hospital to visit my aunt and to see the new baby. Tôi tới bệnh viện đẻ thăm dì và gặp em bé.|[00:09.53] My aunt was feeling fine, although she was just a bit tired. Dì tôi cảm thấy ổn mặc dù dì cũng còn hơi mệt.|[00:13.12] She walked with us to a big window that had lots of babies behind it. Dì đi cùng chúng tôi tới một cửa sổ lớn nơi có nhiều em bé ở phía sau.|[00:17.61] She pointed to a crib with a baby in it. Dì chỉ về một cái cũi nhỏ có em bé nằm trong đó.|[00:20.12] The baby was wrapped in a pink blanket. Em được quẫn trong một cái chăn màu hồng.|[00:21.95] We all said how pretty the baby looked. Chúng tôi đều thốt lên em bé mới xinh xắn làm sao.|[00:24.54] I couldn't believe how tiny the baby was. Tôi không thể tượng tượng rằng em bé lại có thể nhỏ xíu như vậy.|[00:26.11] She was asleep, so we couldn't see her eyes. Em đang ngủ, nên chúng tôi không thấy mắt em.|[00:29.80] When the baby went home, we went to visit her. Khi em bé về nhà, chúng tôi tới thăm dì.|[00:32.71] We heard the baby. Chúng tôi nghe thấy tiếng em bé.|[00:33.87] She was crying. Em đang khóc.|[00:35.30] My aunt said that the baby was hungry. Dì nói em bé đói.|[00:37.54] My aunt had a baby bottle full of warm milk. Dì có một bình đựng đầy sữa ấm.|[00:40.37] She fed the baby with it. Dì cho em bé ăn.|[00:42.09] The baby was happy after that. Sau đó em bé vui vẻ trở lại.|[00:44.52] My aunt patted the baby on the back until the baby burped, and then the baby fell asleep. Dì vỗ vào lưng em bé cho tới khi em hết trớ, sau đó em buồn ngủ.|[00:50.30] I held the baby. Tôi bế em.|[00:51.62] I looked at her tiny fingers and tiny toes. Tôi nhìn những ngón tay và ngón chân nhỏ xíu của em.|[00:54.29] I was very careful with her. Tôi rất cẩn thận với em.|[00:56.10] She opened her eyes and looked at me. Em mở mắt và nhìn tôi.|[00:58.22] I spoke to the baby, but I knew that she could not understand me. Tôi nói chuyện với em bé nhưng tôi biết em không hiểu tôi nói gì.|[01:02.42] Babies have to learn to walk and talk. Các em be phải học đi và học nói.|[01:04.26] My aunt changed the baby. Dì thay đồ cho em bé.|[01:06.95] Babies wear diapers, so they need to be changed often. Các bé mặc tã nên chúng cần được thay thường xuyên.|[01:11.22] The baby has a lot of toys, but she is still too young to play with them. Em bé có rất nhiều đồ chơi, nhưng em còn quá bé để chơi chúng.|[01:14.03] My aunt says that it won't be long before the baby is crawling and trying to talk. Dì nói rằng, chẳng mấy chốc các bé sẽ bò và tập nói.|[01:20.44] Babies are cute. Các em bé thật đáng yêu.|[01:21.52] I have seen pictures of myself when I was a baby, and it's hard to believe that I was once that small. Tôi đã xem những bức ảnh của mình khi tôi còn bé và thật khó để tin rằng tôi đã từng nhỏ xíu như thế.
Sponsored links