Sponsored links


|[00:00.32]Traffic Giao thông|[00:02.80] Traffic moves along on the streets and highways. Phương tiện giao thông di chuyển trên đường phố và đường cao tốc.|[00:06.40] There are rules that drivers must follow to make the traffic flow smoothly. Có các quy tình mà người lái xe phải tuân thủ để giao thông diễn ra suôn sẻ.|[00:11.28] You must wear a seatbelt. Bạn phải cài đai an toàn.|[00:13.36] The seatbelt helps to keep you safe. Đai an toàn giữ cho bạn được an toàn.|[00:16.16] You must stop at all stop signs. Bạn phải dừng ở tất cả các biển dừng.|[00:18.56] You must also stop at a red light. Bạn phải cũng phải dừng lại ở tất cả đèn đỏ.|[00:21.68] A green light means go, and a yellow light means to be careful. Đèn xanh nghĩa là đi và đèn vàng nghĩa là hãy thận trọng.|[00:26.48] If you see a sign that says school crossing, you have to be careful because you are near a school, and children might be crossing the street. Nếu bạn thấy biển báo thông báo vạch sang đường ở trường học, bạn phải cẩn thận bởi vì bạn đang ở gần trường học, và bọn trẻ có thể sẽ băng qua đường.|[00:34.80] Some places are crosswalks. Một số chỗ có vạch qua đường cho người đi bộ.|[00:37.20] Those are places where people cross the street. Đây là những chỗ để mọi người băng qua đường.|[00:40.48] People who are walking have the right of way. Người đang đi bộ qua được ưu tiên đường.|[00:43.04] If you hear a siren behind you, you must pull over. Nếu bạn nghe thấy tiếng còi đằng sau, bạn phải táp nhanh vào lề đường.|[00:47.04] An emergency vehicle like a police car or an ambulance might need to get somewhere fast. Một phương tiện khẩn cấp như xe cảnh sát hoặc xe cứu thương có thể đang cần nhanh chóng đến nơi nào đó.|[00:53.36] When a school bus puts on its flashing signals, you have to stop. Khi xe buýt trường học bật tín hiệu nhấp nháy, bạn phải dừng lại.|[00:58.08] You can't go past the school bus because children may be crossing the street from the bus. Bạn không thể vượt lên trên xe buýt trường học bởi vì bọn trẻ có thể đang băng qua đường từ xe buýt.|[01:04.40] You should always obey the speed limit. Bạn cũng nên luôn luôn tuân thủ giới hạn tốc độ.|[01:07.52] It is not good to drive too fast. Sẽ là không tốt nếu lái xe quá nhanh.|[01:10.80] People should never drink and drive. Mọi người không nên vừa lái xe vừa uống.|[01:13.92] Driving is a serious business. Lái xe là một công việc nghiêm túc.|[01:16.56] You have to obey all the rules to be a good driver. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định để trở thành một lái xe tốt.
Sponsored links